Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 40

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: Zestaw dydaktyczny Winfor

Posiadamy program do prowadzenia wykładów na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy 2 stanowiskami komputerowymi, w tym 2 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 2 z możliwością indywidualnej nauki przepisów.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: komputer na każdym stanowisku kursanta, palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC,